Pravidla a podmínky

Smlouva o veřejné nabídce je veřejná, tj. v souladu s článkem 633 občanského zákoníku Ukrajiny její podmínky jsou stejné pro všechny kupující bez ohledu na postavení (fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba podnikatel). Kupující v plném souhlasu s touto Smlouvou akceptuje obchodní podmínky objednávky, platby za zboží, dodání zboží a nedodržení podmínek této smlouvy.

Tento text je smlouvou mezi internetovým obchodem www.veratinskin.care, dále jen „internetový obchod“, a uživatelem služeb internetového obchodu, dále jen „kupující“ a určuje podmínky nákupu zboží prostřednictvím on-line stránky obchodu.

Podmínky
1.1. Tato smlouva je veřejnou nabídkou (v souladu s články 633, 641 a kapitolou 63 občanského zákoníku Ukrajiny) a obsahuje všechny podstatné podmínky pro organizaci nákupu a prodeje na dálku, tj. prostřednictvím internetového obchodu.

1.2. S ohledem na přijetí podmínek této smlouvy, tj. veřejné nabídky internetového obchodu, se kupujícím stává občan nebo právnická osoba, která nabídku přijme. Přijetím se rozumí fakt, že provedete objednávku kliknutím na odkaz „Zadat objednávku“ v košíku a zaplatíte za objednávku na 100 % podle podmínek této smlouvy.

termíny a definice
2.1. “Zboží” – seznam názvů sortimentu prezentovaný v internetovém obchodě.

2.2. “Katalog” – informace o produktech umístěných v internetovém obchodě.

2.3. „Objednat“ – rozhodnutí Kupujícího o koupi produktu, vydané v internetovém obchodě.

Rozsah smlouvy
3.1. Internetový obchod se zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží zaplatit a převzít podle podmínek této smlouvy.

3.2. Tato smlouva upravuje nákup a prodej v internetovém obchodě, zejména:

a) dobrovolný výběr zboží Kupujícím dle „Katalogu“;

b) nezávislá registrace objednávky Kupujícím v internetovém obchodě;

c) zaplacením objednávky kupujícím v internetovém obchodě;

d) provedení a předání objednávky kupujícímu za podmínek této smlouvy.

Postup při objednávání
4.1. Kupující provede objednávku v internetovém obchodě

Náklady a pořadí platby objednávky
5.1. Celková cena objednávky se skládá z ceny zboží (uvedené v katalogu) a nákladů na dodání.

5.2. Kupující zaplatí objednávku jakýmkoliv způsobem zvoleným v internetovém obchodě do 2 pracovních dnů, počínaje dnem schválení ceny a sortimentu zboží, ve výši 100% zálohy.

5.3. Náklady na doručení objednávky hradí Kupující samostatně při přijetí objednávky a jsou určeny tarify dopravců (třetí strany).

Doručení objednávky
6.1. Celková dodací lhůta zboží se skládá z doby zpracování objednávky a dodací lhůty. Doba zpracování objednávky – od jednoho do dvou pracovních dnů. Způsoby doručení jsou podrobně popsány v sekci “Doručení”. Doba dodání 1-3 dny v závislosti na adrese vypořádání.

6.2. Při objednávání velkoobchodních šarží jsou dodací lhůty a způsoby dohodnuty v každém případě zvlášť.

6.3 Za dodací lhůtu odpovídá prodávající, as jsou závislé na jednání třetích osob (přepravců).

Objednávka vrácení zboží
7.1. Kupující má právo odmítnout převzaté zboží v nevyhovující kvalitě do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, s výhradou obalu, vzhledu a spotřebitelských kvalit zboží. Kupující je povinen se seznámit s pravidly vrácení a výměny zboží v internetovém obchodě (viz stránka Vrácení zboží).

7.2. V případě odmítnutí zásilky kupujícím se zásilka vrací zpět odesílateli, tj. internetovému obchodu. Platbu za vrácení zásilky hradí internetový obchod.

Pokud chce Kupující vrátit velkoobchodní zásilku zboží, u kterého není vrácení zajištěno, je mu vrácena hodnota zboží s výjimkou veškerých nákladů na dopravu za zaslání objednávky tam a zpět, se sankcí 30 % hodnotu objednávky.

Pokud chce Kupující vrátit maloobchodní zboží, jsou mu vráceny náklady na zboží bez zohlednění dopravních nákladů na odeslání objednávky tam a zpět.

Práva a povinnosti
8.1. Kupující musí:

a) provést objednávku v internetovém obchodě;

b) včas zaplatit a přijmout objednávku od Přepravce podle podmínek této smlouvy;

8.2. Kupující má právo požadovat, aby internet – obchod dodržoval podmínky této smlouvy.

8.3. Internetový obchod musí:

a) dodržovat podmínky této smlouvy;

b) předat kupujícímu zboží v souladu s vybraným vzorkem dle „Katalogu“, objednávky a podmínek této smlouvy;

c) Internet – obchod nenese odpovědnost, nemůže vystupovat jako žalovaný u soudu a nehradí ztráty, které Kupujícímu vzniknou v důsledku jednání nebo nečinnosti třetích osob.

Doba platnosti této smlouvy
9.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem zaplacení objednávky a je platná až do splnění všech podmínek smlouvy.