Reeglid ja tingimused

Avaliku pakkumise leping on avalik, st vastavalt Ukraina tsiviilseadustiku artiklile 633 on selle tingimused kõigile ostjatele sõltumata staatusest (füüsiline isik, juriidiline isik, üksikettevõtja) ühesugused. Täielikult nõustudes käesoleva Lepinguga, nõustub ostja tellimuse, kauba eest tasumise, kauba kohaletoimetamise ja käesoleva lepingu tingimuste mittejärgimise tingimustega.

Käesolev tekst on e-poe www.veratinskin.care, edaspidi “veebipood” ja e-poe teenuste kasutaja, edaspidi “ostja” vahel sõlmitud leping, millega määratakse kindlaks e-poe kaudu kaupade ostmise tingimused. poe sait.

Tingimused
1.1. Käesolev leping on avalik pakkumine (vastavalt Ukraina tsiviilseadustiku artiklitele 633, 641 ja 63. peatükile) ning sisaldab kõiki olulisi tingimusi kaugmüügi ehk veebipoe kaudu toimuva ostu-müügi korraldamiseks.

1.2. Käesoleva lepingu tingimustega ehk veebipoe avaliku pakkumisega nõustumise osas saab ostjaks pakkumisega nõustunud kodanik või juriidiline isik. Aktsepteerimine on fakt, et esitate tellimuse, klõpsates ostukorvis lingil “Esita tellimus” ja tasute tellimuse eest 100% vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

Mõisted ja määratlused
2.1. “Kaubad” – e-poes esitatud tootevaliku nimede loend.

2.2. “Kataloog” – teave veebipoodi paigutatud toodete kohta.

2.3. “Esita tellimus” – Ostja otsus toote ostmiseks, väljastatakse veebipoes.

Lepingu ulatus
3.1. Veebipood kohustub kauba omandiõiguse ostjale üle andma ning Ostja kohustub kauba eest tasuma ja vastu võtma käesoleva lepingu tingimustes.

3.2. See leping reguleerib e-poes ostmist ja müüki, eelkõige:

a) Ostja vabatahtlik kauba valik vastavalt “Kataloogile”;

b) Tellimuse sõltumatu registreerimine Ostja poolt veebipoes;

c) Ostja poolt e-poes tehtud tellimuse eest tasumine;

d) tellimuse täitmine ja ostjale üleandmine käesoleva lepingu tingimuste alusel.

Tellimisprotseduur
4.1. Ostja esitab tellimuse veebipoes

Tellimuse maksumus ja tasumise järjekord
5.1. Tellimuse kogumaksumus koosneb kauba maksumusest (nimetatud kataloogis) ja kohaletoimetamise kulust.

5.2. Ostja tasub tellimuse eest mistahes veebipoes valitud viisil 2 tööpäeva jooksul, arvates kauba hinna ja valiku kinnitamise kuupäevast, 100% ettemaksu ulatuses.

5.3. Tellimuse kohaletoimetamise kulu tasub Ostja iseseisvalt tellimuse kättesaamisel ja see määratakse vedajate (kolmandate isikute) tariifidega.

Tellimuse kohaletoimetamine
6.1. Kauba tarneaeg kokku koosneb tellimuse töötlemise ajast ja tarneajast. Tellimuse töötlemise aeg – üks kuni kaks tööpäeva. Kohaletoimetamise viise on üksikasjalikult kirjeldatud jaotises “Kohaletoimetamine”. Tarneaeg 1-3 päeva olenevalt asula aadressist.

6.2. Hulgimüügipartiide tellimisel lepitakse tarneajad ja viisid igal juhul eraldi kokku.

6.3 Tarneaja eest vastutab müüja, as need sõltuvad kolmandate isikute (vedajate) tegevusest.

Kauba tagastamise järjekord
7.1. Ostjal on õigus keelduda saadud mittekvaliteetsest kaubast neljateistkümne päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, tingimusel et kauba pakend, välimus ja tarbijaomadused vastavad kaubale. Ostja on kohustatud tutvuma veebipoe kauba tagastamise ja ümbervahetamise reeglitega (vt lehekülg Kauba tagastamine).

7.2. Mis puudutab Ostjapoolset pakist keeldumist, siis saadetis tagastatakse saatjale ehk veebipoodi. Paki tagastamise eest tasub e-pood.

Kui Ostja soovib tagastada hulgimüügi kaubasaadetist, millelt tagastus puudub, tagastatakse talle kauba väärtus, välja arvatud kõik transpordikulud tellimuse edasi-tagasi saatmisel, trahviga 30% tellimuse väärtus.

Kui Ostja soovib jaekaupa tagastada, tagastatakse talle kauba maksumus, arvestamata tellimuse kohale- ja tagasi saatmise transpordikulusid.

Õigused ja kohustused
8.1. Ostja peab:

a) esitada e-poes tellimus;

b) õigeaegselt tasuda ja saada Vedajalt tellimus vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

8.2. Ostjal on õigus nõuda Interneti – kaupluselt käesoleva lepingu tingimuste täitmist.

8.3. Veebipood peab:

a) järgima käesoleva lepingu tingimusi;

b) kauba üleandmine Ostjale vastavalt valitud näidisele vastavalt “Kataloogile”, tellimusele ja käesoleva lepingu tingimustele;

c) Internet – pood ei vastuta, ei saa kohtus kostjana tegutseda ega hüvita Ostjale kolmandate isikute tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahju.

Selle lepingu kehtivusaeg
9.1. Käesolev leping jõustub tellimuse tasumise kuupäevast ja kehtib kuni kõigi lepingutingimuste täitumiseni.