Noteikumi un nosacījumi

Publiskā piedāvājuma līgums ir publisks, proti, saskaņā ar Ukrainas Civilkodeksa 633. pantu tā noteikumi ir vienādi visiem pircējiem neatkarīgi no statusa (fiziska, juridiska persona, individuālais uzņēmējs). Pilnībā piekrītot šim Līgumam, pircējs piekrīt pasūtījuma, preču apmaksas, preču piegādes un šī līguma noteikumu neievērošanas nosacījumiem.

Šis teksts ir līgums starp interneta veikalu www.veratinskin.care, turpmāk tekstā “interneta veikals”, un interneta veikala pakalpojumu lietotāju, turpmāk tekstā “Pircējs”, un nosaka preču iegādes noteikumus, izmantojot tiešsaistes veikalu. veikala vietne.

Noteikumi
1.1. Šis līgums ir publisks piedāvājums (saskaņā ar Ukrainas Civilkodeksa 633., 641. pantu un 63. nodaļu) un satur visus būtiskos nosacījumus pirkšanas un pārdošanas organizēšanai attālināti, tas ir, izmantojot interneta veikalu.

1.2. Attiecībā uz šī līguma nosacījumu pieņemšanu, tas ir, interneta veikala publisko piedāvājumu, pilsonis vai juridiska persona, kas pieņem piedāvājumu, kļūst par pircēju. Pieņemšana ir pasūtījuma noformēšanas fakts, grozā noklikšķinot uz saites “Veikt pasūtījumu” un apmaksājot pasūtījumu 100% apmērā saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

Termini un definīcijas
2.1. “Preces” – tiešsaistes veikalā piedāvātais klāsta nosaukumu saraksts.

2.2. “Katalogs” – informācija par interneta veikalā ievietotajām precēm.

2.3. “Noformēt pasūtījumu” – Pircēja lēmums par preces iegādi, kas tiek izsniegts interneta veikalā.

Līguma darbības joma
3.1. Interneta veikals apņemas nodot īpašumtiesības uz precēm Pircējam, un Pircējs apņemas samaksāt un pieņemt preces saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

3.2. Šis līgums regulē pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā, jo īpaši:

a) Pircēja brīvprātīga preču izvēle saskaņā ar “Katalogu”;

b) Pircēja neatkarīga pasūtījuma reģistrācija interneta veikalā;

c) Pircēja apmaksa par interneta veikalā veikto pasūtījumu;

d) pasūtījuma izpilde un nodošana Pircējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

Pasūtīšanas procedūra
4.1. Pircējs veic pasūtījumu interneta veikalā

Pasūtījuma izmaksas un apmaksas kārtība
5.1. Pasūtījuma kopējās izmaksas sastāv no preču izmaksām (norādītas katalogā) un piegādes izmaksām.

5.2. Pircējs apmaksā pasūtījumu jebkurā interneta veikalā izvēlētajā veidā 2 darba dienu laikā, skaitot no preču cenas un klāsta apstiprināšanas dienas, 100% priekšapmaksas apmērā.

5.3. Pasūtījuma piegādes izmaksas Pircējs apmaksā patstāvīgi pēc pasūtījuma saņemšanas, un tās nosaka pārvadātāju (trešo personu) tarifi.

Pasūtījuma piegāde
6.1. Kopējais preču piegādes laiks sastāv no pasūtījuma apstrādes laika un piegādes laika. Pasūtījuma apstrādes laiks – no vienas līdz divām darba dienām. Piegādes metodes ir detalizēti aprakstītas sadaļā “Piegāde”. Piegādes laiks 1-3 dienas, atkarībā no norēķinu adreses.

6.2. Pasūtot vairumtirdzniecības partijas, piegādes laiki un veidi tiek saskaņoti katrā gadījumā atsevišķi.

6.3 Pārdevējs ir atbildīgs par piegādes laiku, kā tie ir atkarīgi no trešo personu (pārvadātāju) rīcības.

Preču atgriešanas kārtība
7.1. Pircējam ir tiesības četrpadsmit dienu laikā no preces saņemšanas dienas atteikties no saņemtās neatbilstošas ​​kvalitātes preces, ja preces iepakojums, izskats un patēriņa īpašības atbilst. Pircēja pienākums ir iepazīties ar preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem interneta veikalā (skatīt lapu Preču atgriešana).

7.2. Attiecībā uz Pircēja atteikumu no pakas sūtījums tiek atgriezts sūtītājam, ti, interneta veikalam. Samaksu par sūtījuma atgriešanu apmaksā interneta veikals.

Ja Pircējs vēlas atgriezt vairumtirdzniecības preču sūtījumu, kuram atgriešana netiek nodrošināta, viņam tiek atgriezta preces vērtība, izņemot visus transporta izdevumus par pasūtījuma nosūtīšanu turp un atpakaļ, ar līgumsodu 30% apmērā no pasūtījuma vērtība.

Ja Pircējs vēlas atgriezt mazumtirdzniecības preces, viņam tiek atgriezta preces pašizmaksa, neņemot vērā transporta izmaksas par pasūtījuma nosūtīšanu turp un atpakaļ.

Tiesības un pienākumi
8.1. Pircējam ir:

a) veikt pasūtījumu interneta veikalā;

b) savlaicīgi samaksāt un saņemt pasūtījumu no Pārvadātāja saskaņā ar šī līguma noteikumiem;

8.2. Pircējam ir tiesības pieprasīt internetam – veikalam ievērot šī līguma nosacījumus.

8.3. Interneta veikalam jābūt:

a) ievērot šī līguma noteikumus;

b) nodot Pircējam preces saskaņā ar izvēlēto paraugu atbilstoši “Katalogam”, pasūtījumam un šī līguma noteikumiem;

c) internets – veikals neuzņemas atbildību, nevar darboties kā atbildētājs tiesā un neatlīdzina zaudējumus, kas Pircējam radušies trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ.

Šī līguma termiņš
9.1. Šis līgums stājas spēkā no pasūtījuma apmaksas dienas un ir spēkā līdz visiem līguma noteikumiem.