Zasady i warunki

Umowa o ofertę publiczną jest publiczna, tzn. zgodnie z art. 633 Kodeksu Cywilnego Ukrainy jej warunki są takie same dla wszystkich kupujących bez względu na status (osoba fizyczna, osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca). W pełnej zgodzie z niniejszą Umową, kupujący akceptuje warunki zamówienia, płatności za towar, dostawy towaru oraz niezgodności z warunkami niniejszej umowy.

Niniejszy tekst stanowi umowę pomiędzy sklepem internetowym www.veratinskin.care, zwanym dalej „sklepem internetowym”, a użytkownikiem usług sklepu internetowego, zwanym dalej „Kupującym” i określa warunki zakupu towarów za pośrednictwem sieci witryna sklepu.

Warunki
1.1. Niniejsza umowa jest ofertą publiczną (zgodnie z art. 633, 641 i rozdziałem 63 Kodeksu Cywilnego Ukrainy) i zawiera wszystkie istotne warunki organizacji kupna i sprzedaży na odległość, tj. za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.2. W związku z akceptacją warunków niniejszej umowy, tj. oferty publicznej sklepu internetowego, kupującym staje się obywatel lub osoba prawna, która akceptuje ofertę. Akceptacja polega na złożeniu zamówienia poprzez kliknięcie w link “Złóż zamówienie” w koszyku i opłacenie zamówienia w 100% zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

warunki i definicje
2.1. „Towary” – lista nazw asortymentu prezentowana w sklepie internetowym.

2.2. „Katalog” – informacje o produktach umieszczonych w sklepie internetowym.

2.3. „Złóż zamówienie” – decyzja Kupującego o zakupie produktu, wydawana w sklepie internetowym.

Zakres umowy
3.1. Sklep internetowy zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się do zapłaty i odbioru towaru na warunkach niniejszej umowy.

3.2. Niniejsza umowa reguluje zakup i sprzedaż w sklepie internetowym, w szczególności:

a) dobrowolny wybór przez Kupującego towaru zgodnie z „Katalogiem”;

b) samodzielna rejestracja zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym;

c) opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym;

d) wykonanie i przekazanie zamówienia Kupującemu na warunkach niniejszej Umowy.

Procedura zamawiania
4.1. Kupujący składa zamówienie w sklepie internetowym

Koszt i kolejność płatności zamówienia
5.1. Na całkowity koszt zamówienia składa się koszt towaru (podany w katalogu) oraz koszt dostawy.

5.2. Kupujący płaci za zamówienie w dowolny sposób wybrany w sklepie internetowym w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia zatwierdzenia ceny i asortymentu, w wysokości 100% przedpłaty.

5.3. Koszt dostawy zamówienia jest opłacany przez Kupującego samodzielnie przy odbiorze zamówienia i jest określony taryfami przewoźników (osób trzecich).

Dostawa zamówienia
6.1. Na całkowity czas dostawy towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy. Czas realizacji zamówienia – od jednego do dwóch dni roboczych. Sposoby dostawy zostały szczegółowo opisane w sekcji „Dostawa”. Czas dostawy 1-3 dni w zależności od adresu rozliczenia.

6.2. Przy zamawianiu partii hurtowych terminy i sposoby dostawy są każdorazowo uzgadniane odrębnie.

6.3 Sprzedawca odpowiada za czas dostawy, ponieważ zależą od działań osób trzecich (przewoźników).

Kolejność zwrotu towaru
7.1. Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia otrzymanego towaru o niewłaściwej jakości w ciągu czternastu dni od daty otrzymania towaru, pod warunkiem, że opakowanie, wygląd i cechy konsumenckie towaru. Kupujący zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zwrotu i wymiany towaru w sklepie internetowym (patrz strona Zwrot towaru).

7.2. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez Kupującego przesyłka jest zwracana do nadawcy tj. sklepu internetowego. Płatność za zwrot przesyłki uiszcza sklep internetowy.

W przypadku, gdy Kupujący chce zwrócić hurtową przesyłkę towaru, dla którego nie ma możliwości zwrotu, zwracana jest mu wartość towaru z wyjątkiem wszelkich kosztów transportu w przypadku przesłania zamówienia tam i z powrotem, z karą w wysokości 30% wartość zamówienia.

W przypadku chęci zwrotu towaru detalicznego przez Kupującego, koszt towaru jest mu zwracany bez uwzględnienia kosztów transportu przesyłki tam iz powrotem.

Prawa i obowiązki
8.1. Kupujący musi:

a) złożyć zamówienie w sklepie internetowym;

b) terminowego opłacania i odbierania zlecenia od Przewoźnika na warunkach niniejszej umowy;

8.2. Kupujący ma prawo żądać od Internet – Sklepu przestrzegania warunków niniejszej umowy.

8.3. Sklep internetowy musi:

a) przestrzegać warunków niniejszej umowy;

b) przekazać Kupującemu towar zgodnie z wybraną próbką zgodnie z „Katalogiem”, zamówieniem i warunkami niniejszej umowy;

c) Internet – sklep nie ponosi odpowiedzialności, nie może występować jako pozwany w sądzie i nie zwraca Kupującemu strat poniesionych w wyniku działania lub zaniechania osób trzecich.

Okres obowiązywania niniejszej umowy
9.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem opłacenia zamówienia i obowiązuje do wszystkich warunków umowy.